Privacybeleid

Be-Pall International B.V. Be-Pall International B.V., gevestigd aan Zilverstraat 4 8211 AN Lelystad Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.be-pall.nl Zilverstraat 4 8211 AN Lelystad Nederland +31 320 234940 M. Albracht is de Functionaris Gegevensbescherming van Be-Pall International B.V. Hij/zij is te bereiken via invoicing@be-pall.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Be-Pall International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Be-Pall International B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - lidmaatschap vakbond - burgerservicenummer (BSN) Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Be-Pall International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Be-Pall International B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Be-Pall International B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Be-Pall International B.V.) tussen zit. Be-Pall International B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Be-Pall International B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie