MVO

Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend met andere mensen, natuur en omgeving om hun bedrijf krachtig en winstgevend te houden.

MVO

2017

Ieder jaar wordt door Be-Pall opnieuw bekeken of zij haar doelstellingen bereikt en bereikt heeft t.a.v. haar verantwoording op de gebieden mensen, aarde, milieu en bedrijfsvoortgang. Al in een zeer vroeg stadium, maar in ieder geval sinds 2011 heeft zij haar beleid daarop afgestemd.

Onze mensen en hun mensen

Samenwerking

Be-Pall hanteert een proactief beleid ten aanzien van waardigheid, arbeidsrechten, medezeggenschap, overleg, en betrokkenheid als het om haar medewerkers gaat, maar ook die van haar leveranciers. Er worden, in ieder geval jaarlijks, bezoeken afgelegd bij de leveranciers waarbij de werkplaatsen bezocht worden en met de mensen gesproken wordt.

Mensenrechten

Een moeilijk te omschrijven punt, maar wel zeer belangrijk. Zeker in deze tijd, waarin mensen steeds meer met elkaar moeten samenwerken en mensen uit verschillende landen met uiteenlopende meningen en godsdiensten met elkaar geconfronteerd worden. Daarom hanteert Be-Pall in ieder geval de basisregels:

Rekening houden met integriteit, vrijheid van meningsuiting, godsdienst

Mogelijkheden creëren om op eigen wijze in te burgeren, taal te leren, zonder de eigen persoon en taal aan te tasten en beperkingen op te leggen om deze te blijven gebruiken. Be-Pall helpt haar medewerkers bij het vinden van huisvesting, opleiding in de Nederlandse taal, regel- en wetgeving en biedt hen de mogelijkheid om meermaals familie en vrienden te bezoeken.

Ontwikkeling van de mens door het bieden van mogelijkheden vaardigheden en kennis te vergroten d.m.v. het aanbieden van opleidingen welke liggen in het verlengde van de functies van de medewerkers.

Veiligheid

Niet alleen op de werkvloer moet het Arbo-handvest gehanteerd worden, maar ook in de onderlinge omgang met elkaar en in de omgeving moet een ieder zich veilig en beschermd voelen. Bij geschillen onderling heeft de directie van Be-Pall een no-nonsens beleid en handelt dit direct en persoonlijk af door de partijen bijeen te brengen en in overleg de ontstane situatie op te lossen.

Aarde en milieu

Be-Pall is al zeer lange tijd bezig met het voeren van een actief beleid als het gaat om milieu en omgeving.

Zoals overal en bij iedereen begint dit bij jezelf en goed voorbeeld doet hopelijk volgen.

Be-Pall heeft haar wagenpark al sinds het begin van haar bestaan afgestemd op de schoonste en zuinigste manier van rijden en heeft wederom meerdere stappen hierin gemaakt. Nieuwe investeringen hebben geleid tot de aanschaf van vrachtwagens met Euro-6 motoren, welke gereed zijn gemaakt voor het LZV vervoer. Daarnaast heeft zij gekozen voor de vervanging van het personenvervoer van directie en management. Deze zullen gaan rijden met volledig elektrische auto’s.

Het product van Be-Pall is op zich al zeer milieuvriendelijk en niet belastend voor natuur en omgeving. Haar leveranciers zijn allen gecertificeerd en hanteren de norm: Een boom voor een boom. Dus voor iedere boom die gekapt wordt zal er een voor geplant worden. Behoud van natuur en omgeving. De spijkers worden geproduceerd uit terug gewonnen metalen. Het gebruik van een houten pallet heeft natuurlijk zeer grote voordelen. Een pallet die niet meer (geheel) voldoet wordt gedemonteerd en de bruikbare delen worden hergebruikt voor reparatie.

Natuurlijk houdt het hier niet op. Zonder ons op de borst te kloppen kunnen we zeggen dat Be-Pall de eerste palletproducent in Nederland was die het recycle proces voor A-hout, ten behoeve van biomassa, in werking stelde. Al het andere afval wordt gesorteerd en aangeleverd, waardoor er een minimum aan restafval is ontstaan.

Maar niet alleen bij haar productieproces heeft Be-Pall de slag geslagen. Haar administratieve sector is momenteel bezig met volledige automatisering van het proces van inkooporder tot producttransport en levering. Haar papiergebruik is met 60 % afgenomen en zal zeer binnenkort met nog eens 30 % afnemen, omdat onze chauffeurs zullen worden uitgerust met transportorder online, waarbij de transportorder elektronisch getekend en verwerkt wordt.

Er is veelvuldig overleg geweest tussen Be-Pall, Nuon en adviesbureaus om te kijken naar gebruik van zonne-energie t.b.v. haar productiehal. De uitkomsten hiervan zijn tot op heden negatief, maar we houden wel de vinger aan de pols.

Win(st)

Innovatie

  • Investering in opleiding en werkbaarheid
  • Handling verbeteren en ontlasting van werkdruk
  • Productieprocessen verbeteren en minder afval, energieverbruik en verkwisting van materialen

Kwaliteit

  • Leverancierscontroles blijven uitvoeren
  • Kritische blik op eigen werk en werkzaamheden
  • Externe organisaties controles voeren controles uit op milieu, Arbo en ongediertebestrijding.

Reputatie en transparantie

Be-Pall heeft zich altijd voorgehouden open en eerlijk tegemoet te treden naar haar zakenpartners, maar ook naar de rest van de wereld. Zij is uiteraard een profit-organisatie, waardoor zij gehouden is aan het principe van winst maken, maar dit heeft zij ook nodig om haar taak als medeverantwoordelijke voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen vervullen. Directie, management en medewerkers van Be-Pall zij trots op hun bedrijf en wensen dit ook uit te stralen. Zij wil een stabiele factor zijn naar haar medewerkers en partners toe, als ook een voorbeeld.

Groei

Sinds 2013 heeft Be-Pall de productie van pallets uitgebreid en heeft nu een palletmachine. Dit heeft niet alleen geleid tot groei binnen het bedrijf, maar ook haar financiële positie verstevigd. Een jaarlijkse groei van 6-7 % heeft zij ingezet.